ISLETME 20
 

ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi(IUS), 2003 yılında kurulmuştur. Mevcut durumda Uluslararası Saraybosna Üniversitesi´nde farklı kıtalardan dünyanın yaklaşık 47 ülkesinden lisans, yüksek lisans, doktora olmak üzere her seviyede toplam 2000 kadar öğrencisi bulunmaktadır.

Eğitimi Geliştirme Vakfı tarafından 2003 yılında kurulmuş olan IUS Bosna-Hersek’in en prestijli vakıf üniversitedir. IUS, farklı milletler ve kültürler arasındaki eğitim bağlarının pekiştirilmesi amacıyla üniversite eğitimi vermek üzere, kar amacı gütmeyen bir kurum olarak kurulmuştur. Beş Fakültesindeki uzman akademisyen kadrosuyla lisans ve lisansüstü programlarında eğitim veren IUS,  Ulusal Yüksek Öğrenimin Gelişimi ve Kalite Güvencesi Kurumu (HEA) tarafından tanınmakta olup, Bosna-Hersek’teki Ulusal Akrediteli Yüksek Öğrenim Kurumları Kütüğü’nde yer almaktadır. IUS aynı zamanda Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ortak üyesidir. IUS’un altı programı AQ Avusturya tarafından uluslararası seviyede akreditasyon almıştır.

IUS İngilizce Dil Okulu (ELS) kısa bir süre önce uluslararası tanınırlığa sahip Avrupa merkezli bir akreditayon kuruluşu olan EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) tarafından akredite edilmiştir. IUS İngilizce Dil Okulu, tüm Balkanlarda EAQUALS tarafından verilen bu uluslararası akreditasyonu kazanan ilk üniversite İngilizce hazırlık programı olmuştur. 


Program Hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi arasında yapılan protokol ile birlikte dört farklı bölümün 2019-2020 Akademik Yılı’nda yeni öğrenci alımına açılmasına karar verilmiştir. Bu bölümler;

 • Mimarlık
 • Ekonomi
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği

Ortak programa kabul edilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve olmayan öğrencilerin sayısı her yıl İTÜ ve IUS tarafından ortaklaşa belirlenecek ve YÖK onay için bilgilendirilecektir. İki kurumun ortak yazılı değişikliği olmadığı sürece sayılar aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

 1. UOLP’ye YKS sınavı ile kabul edilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci sayısı yıllık en fazla on beş (15) kişidir.

   

 2. UOLP’ye kabul edilecek Bosna-Hersek vatandaşı öğrenci sayısı yıllık en fazla on (10) kişidir.

   

 3. UOLP’ye kaydedilebilecek uluslararası öğrenci sayısı toplam yıllık öğrenci kontenjanının en fazla %50’sidir.

   

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda ilgili puan bölümünde ilk 100.000 sıralamaya karşılık gelen puanın altında puan alan öğrenciler başvuru yapamaz.

  İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ilgili programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin, programa başvurmak ve kabul almak için İTÜ Senato’sunun 19.04.2016 Tarih ve 631 Sayılı “Yurtdışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesine” uymaları gerekmektedir.

   

  Bosna-Hersek vatandaşı olan öğrencilerin programlara başvuru ve kabul şartları için https://www.ius.edu.ba/tr/contact web adresinden bilgi alınabilir.

   

  IUS’ta akademik, disiplin ve finansal açıdan iyi durumda, başarıyla tamamlanmış iki (2) akademik yıl (dört yarıyıl) sonunda, öğrenciler her iki kurumda Lisans Derecesi kazanabilmek için aldıkları dersleri aşağıdaki şartların karşılanması kaydıyla, İTÜ’de eğitimlerine devam edeceklerdir;

   

  1. Öğrencinin iki kurum arasında geçiş yapabilmesi için (IUS’tan İTÜ’ye) 4.0 üzerinden en az 2.5 not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

    

  2. Öğrenciler her iki kurumun geçiş şartlarını sağlayacaklardır. Dolayısıyla öğrencilerin kabul, oryantasyon, kayıt, harç ve ücret ödemeleri konularında geçerli tüm şart ve zaman sınırlamalarına uymaları gerekmektedir.
 1. Öğrenciler devam ettikleri kurumun tüm geçerli kural ve süreçlerine uyacaklardır.

   

  Program Yapısı

  Hazırlık eğitimi IUS’ta verilecektir.

  UOLP’nin birinci ve ikinci akademik yılları IUS’ta, üçüncü ve dördüncü akademik yılları ise İTÜ’de gerçekleştirilecektir.

   

  Programa başlamak için İTÜ Yeterlilik Sınavından alınması gereken en düşük puan 100 üzerinden 65’tir.

  Programa başlamak için IUS Seviye Belirleme Sınavından alınması gereken en düşük puan 100 puan üzerinden 75, Yeterlilik Sınavından ise 100 üzerinden 65’tir.

  İngilizce yeterliliğini sağlayamayan öğrenciler IUS’ta yoğun bir dil eğitim programına katılacaklardır. Öğrencilerin bu yoğun eğitim programına devam edebilecekleri azami süre iki (2) yıldır.

  Aşağıdaki durumlarda aday öğrenciler ELS yeterlilik sınavından muaf sayılabilirler.

  1. TOEFL iBT sınavından 79 puan ve üzeri almaları halinde
  2. Ana dilin İngilizce olduğu bir ülkede lise, lisans veya yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış olmaları halinde,
  3. Aşağıda belirtilen uluslararası tanınırlığı olan İngilizce eğitim veren programlardan birinden lise diploması almış olmaları halinde

AICE diploma: Cambridge İleri Uluslararası Eğitim Sertifikası

IB diploma      : Uluslararası Diploma