İTÜ, Denizcilik Fakültesi ile SUNY Denizcilik Üniversitesi çift diplomalı ortak uluslararası lisans programı sonunda Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İTÜ) ve Bachelor of Science-BS (SUNY) diplomaları verilecektir. Mezunlar Uzakyol Kaptanı ehliyet sınavlarına TC GASM'da girerler. T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı'nca düzenlenen Gemi adamı Yeterlik Sınavı'nı başarıyla geçenlere "Uzakyol Güverte Zabiti" Gemi adamı Yeterlik Belgesi verilir. Bu belge ile mezunlar ticari gemilerde 2. Zabit olarak çalışabilmektedirler. Uzakyol Güverte Zabitleri belirli bir denizde çalışma süresi sonrası gemiadamı yeterliklerini yükseltip önce Uzakyol Birinci Zabiti sonra da Uzakyol Kaptanı olurlar.

Bölüm mezunları Denizcilik şirketlerinde genel müdürlük, işletme müdürlüğü, teknik müdürlük, güverte enspektörlüğü ve personel enspektörlüğü gibi görevler üstlenebilmektedirler. Yine bölüm mezunları deniz tecrübesinin ardından Boğazlar Bölgesi'nde ve Türk limanlarında kılavuz kaptanlık yapabilmektedirler.