gemı_ınsaatı_gemı_mak

 

İTÜ GEMİ İNŞAATI ve DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Türkiye’de gemi inşaatı eğitiminin başlangıcı, İTÜ tarihi ile de bağlantılı olarak, donanmanın teknik alandaki yetersizliklerini gidermek üzere Sultan III. Mustafa tarafından 1773 yılında kurulan, ülkenin ilk ciddi teknik eğitim kurumu Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn’a dayanır.

Sivil mühendis ve mimarların yetiştirilmesi amacıyla Halıcıoğlu’ndaki Mühendishane binalarının bir bölümünde 1883 yılında Hendese-i Mülkiye Mektebi açıldı. Mektebin 1928’de Yüksek Mühendis Mektebi ismini almasını takiben 1941’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı ve adı İstanbul Yüksek Mühendis Okulu (İYMO) oldu. Gemi inşaatı işlerinin teknik düzeninin ilerletilmesi amacıyla İYMO Deniz İnşaatı Mühendisliği kolu 1943 yılında kuruldu. 1944 yılında kabul edilen 4619 sayılı kanunla İYMO dört fakülteden oluşan İstanbul Teknik Üniversitesine dönüştürüldüğünde, Makine şubesi de, Genel Makine, Uçak İnşaatı ve Gemi İnşaatı şubelerinden oluşan Makine fakültesi haline geldi.

Gemi şubesinin zaman içinde gerek araştırma gerekse eğitim kapasitesi bakımından bir fakülte yeterliliğine ulaştığına düşünen şube akademik kadrosunun başvurusu neticesinde, bir Gemi İnşaatı Fakültesinin kurulması İTÜ senatosunun 13 Mart 1969 tarihli toplantısında uygun görüldü ve 18 Aralık 1969 tarihinde fakülte kuruluş işlemleri sonuçlandırıldı. Fakültenin ismi 1979 yılında Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

 

STRATHCLYDE ÜNİVERSİTESİ

Birleşik Krallık, İskoçya, Glasgow’da bulunan Strathclyde Üniversitesi, 1796 yılında kurulmuş olup Glasgow’un en eski ikinci üniversitesidir. Adını, tarihi Strathclyde Krallığı’ndan alan Üniversite, İskoçya’nın, mühendislik eğitiminde öğrenci sayısı bakımından en büyük üniversitelerinden biridir. Strathclyde Üniversitesi, kurucusu John Anderson tarafından konulmuş, toplum için yararlı ve uygulanabilir bir eğitim misyonuyla, uluslararası bir teknoloji üniversitesi olarak lisans ve lisansüstü eğitim alanlarında öğrencilerine hizmet vermektedir.

Times Higher Education tarafından 2012 ve 2019 yıllarında Birleşik Krallık Yılın Üniversitesi seçilen Strathclyde, bünyesindeki mühendislik, sosyal bilimler, fen bilimleri ve işletme fakülteleriyle birlikte Birleşik Krallık’ta ve dünyada pek çok öğrencinin tercih ettiği bir üniversite olarak ön plana çıkmaktadır. Her yıl 100 milletten fazla öğrenci, üniversitenin eğitim ve öğretim hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ayrıca, Strathclyde Üniversitesi, Times Higher Education tarafından 2014 Araştırma Mükemmelliği Çerçevesi sonuçlarına dayandırarak yapılan çalışmada, Birleşik Krallık’taki ilk 20 araştırma üniversitesi arasında yerini almıştır. Strathclyde Üniversitesi ayrıca 2019 yılında Kraliçe’nin Yükseköğretim Ödülüne layık görülmüştür. Üniversitenin içinde bulunduğu Glasgow şehri ise, Time Out’un 2019 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre dünyanın en iyi 48 şehri arasında sıralanmıştır.

Program Hakkında

Üniversitemiz ile Strathclyde Üniversitesi arasında Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği alanında gerçekleştirilen çift diploma programıyla birlikte öğrenciler, 1. ve 2. yıllarını İTÜ’de, 3. ve 4. yıllarını ise Strathclyde Üniversitesi’nde tamamlayacaklar ve hem İTÜ’den, hem de Strathclyde Üniversitesi’nden ayrı ayrı iki tane 4 yıllık lisans diplomasına almaya hak kazanacaklardır. 1. ve 2. yıllarını İTÜ’de tamamlayan öğrencilerin Strathclyde’da eğitimlerine devam edebilmeleri için asgari 2.0/4.0 ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir.

Bölüme kabul edilecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci sayısı 25 olarak belirlenmiştir. Bölüme başvuran adaylar, YKS Sayısal puanlarıyla ÖSYM tarafından yerleştirilecektir. YKS Sayısal sıralaması ilk 150.000'de olan adaylar programa yerleştirilecektir. Lütfen ÖSYM kılavuzundaki Bk. maddelerini inceleyiniz.

Program hakkında Strathclyde Üniversitesi web sitesinden detaylı bilgi edinilebilir.