gemı_ınsaatı_gemı_mak

YABANCI DİL KOŞULU

Programa yerleştirilen tüm öğrenciler, lisans eğitimlerine başlayabilmek için aşağıdaki yabancı dil koşullarından birini sağlamak zorundadırlar;

  • TOEFL PBT: 500 + TWE: 4.0
  • TOEFL iBT: 79
  • PTE: 55 (sınavın tüm bölümlerinden en az 50)


 Kesin kayıtlar esnasında yukarıdaki yabancı dil koşullarını sağlayamayan öğrenciler İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Hazırlık eğitimine alınırlar. Hazırlık eğitimi azami 2 yıldır.